Lang-Stereotest 2

Vennligst velg

Lettere å bruke enn tradisjonelle samsynstester - ingen briller trengs.

En enkel test designet for screening av samsyn hos barn basert på to prinsipper, tilfeldige prikker og sylindergitter.

I binokulært syn blir stereoskopiske former gjenkjent. Bildene fra øynene er skilt av et system med fine parallelle sylindriske striper. Under hver sylinder er det to fine striper av bilder, ett bilde som sees av høyre, den andre bildet som sees av venstre øye. Disse to metodene ble kombinert for første gang i Lang-Stereotest.

Disparity = Måne 200", Bil 400", Elefant 600", Stjerne monocular synlig.Lappesaker.no c/o KirMed AS (org.nr: 915331939) © 2021 | Powered by Mystore